Internet w społeczeństwie informatycznym

TitleInternet w społeczeństwie informatycznym
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2003
AuthorsCzachórski T
EditorGrzywak A
ChapterInternet a sieci optyczne
PublisherWyższa Szkoła Biznesu i Organizacji
CityDąbrowa Górnicza