Internet w społeczeństwie informacyjnym: Podstawowe problemy internetu

TitleInternet w społeczeństwie informacyjnym: Podstawowe problemy internetu
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsWęgrzyn S
EditorGrzywak A
ChapterNanosystemy informatyki w nanotechnologiach molekularnych
PublisherWydawnictwa Naukowo Technicze