Internet w społeczeństwie informacyjnym - Podstawowe problemy Internetu