Internet w społeczeństwie informacyjnym - Podstawowe problemy Internetu

TitleInternet w społeczeństwie informacyjnym - Podstawowe problemy Internetu
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsGrochla K, Czachórski T, Głomb P, Sochan A
EditorGrzywak A
ChapterBadania symulacyjne pakietowych sieci optycznych o dowolnych topologiach
PublisherWydawnictwa Naukowo-Techniczne
CityWarszawa