Internet 2005

TitleInternet 2005
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsDomański A, Domańska J, Czachórski T
ChapterMechanizmy zapewnienia jakości usług w Internecie w ramach architektury integrated service
PublisherOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
CityWrocław