Integracja obrazowania wielomodalnego w zastosowaniu do wspomagania diagnostyki stomatologicznej, planowania i oceny wyników leczenia

TitleIntegracja obrazowania wielomodalnego w zastosowaniu do wspomagania diagnostyki stomatologicznej, planowania i oceny wyników leczenia
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2020
AuthorsTomaka A A, Tarnawski M, Luchowski L, Cerkaski B, Pojda D
Book TitleInżynieria Biomedyczna - podstawy i zastosowania; Tom 8 - Obrazowanie Biomedyczne
Chapter2.7
PublisherAOW EXIT

Historia zmian

Data aktualizacji: 20/10/2021 - 09:52; autor zmian: Dariusz Pojda (pojdulos@iitis.pl)