Informatyka wczoraj i dziś. Nowe technologie w systemach przesyłania informacji.

TitleInformatyka wczoraj i dziś. Nowe technologie w systemach przesyłania informacji.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsWęgrzyn S
EditorGrzywak A, Pikiewicz P
ChapterNowe technologie w komputerowych Systemach Zarządzania. Internet w społeczeństwie informacyjnym.
PublisherWydawnictwa Komunikacji i Łączności