Informatyka kwantowa i jej miejsce w informatyce jako dyscyplinie naukowej

TitleInformatyka kwantowa i jej miejsce w informatyce jako dyscyplinie naukowej
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsKlamka J, Węgrzyn S
JournalStudia Informatica
Volume22
AbstractW pracy przedstawiono podstawy matematyczne jedno i dwu qubitowych układów kwantowych. Wykorzystano zarówno podejście oparte na opisie wektorowym, jak i podejście bazujące na operatorach gęstości. Wprowadzenie operatorów gęstości umożliwia stosunkowo prostą interpretację wielu istotnych pojęć mechaniki kwantowej.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)