Foundations of Quantum Computing. Part 1.

TitleFoundations of Quantum Computing. Part 1.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsKlamka J, Węgrzyn S, Bugajski S
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume13
Pagination97–142