Foundation of quantum computing. Part 2

TitleFoundation of quantum computing. Part 2
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsKlamka J, Węgrzyn S, Bugajski S
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume14
Abstract1.“Quantum search algorithm“, Studia Informatica, vol.23, no.2A (48), 2002, str.95-104. 2.„Sterowalność układów dynamicznych typu 2D”, referat, XXXI Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane, 17-24. 09.2002. 3.“Foundation of quantum computing. Part 2”, Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, tom 14, zeszyt 2, 2002, pp.93-106, (współautorzy: Stefan Węgrzyn, Sławomir Bugajski, 30%). 4.“Controllability and observability of distributed parameter systems. A survey”, Studia z Automatyki i Informatyki, tom 27, 2003, str. 7-19.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)