Energetics of an rf SQUID Coupled to Two Thermal Reservoirs

Historia zmian

Data aktualizacji: 10/03/2022 - 15:19; autor zmian: Bartłomiej Gardas (bgardas@iitis.pl)