Dwu-osobowa gra kwantowa

TitleDwu-osobowa gra kwantowa
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsKlamka J, Bugajski S
JournalStudia Informatica
Volume24
AbstractW ostatnim czasie wykazano, że zastosowanie pewnych wybranych metod mechaniki kwantowej może znacznie przyspieszyć niektóre czasochłonne obliczenia. Teoretycznie, obliczenia kwantowe mogą być przeprowadzane znacznie szybciej niż metodami klasycznymi, czego przykładem jest teoria gier. W artykule przedstawiono definicję statycznej dwu-osobowej gry kwantowej oraz przedyskutowano jej podstawowe własności. Pokazano, między innymi, że statyczna dwo-osobowa gra kwantowa jest reprezentowana przez wektor o współrzędnych zespolonych określony w iloczynie tensorowym dwóch przestrzeni stanów kwantowych. Ponadto przedstawiono uwagi i komentarze dotyczące zagadnień gier kwantowych.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)