Dobór parametrów mechanizmu zwielokrotnienia wykorzystania częstotliwości SFR w sieciach LTE

TitleDobór parametrów mechanizmu zwielokrotnienia wykorzystania częstotliwości SFR w sieciach LTE
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2015
AuthorsGrochla K, Połys K
Conference NameMateriały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki
PublisherKSTiT