Detekcja i opis deformacji struktur na podstawie sekwencji obrazów cyfrowych

TitleDetekcja i opis deformacji struktur na podstawie sekwencji obrazów cyfrowych
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsTomaka A A
JournalDziałalność Naukowa, PAN, Wybrane zagadnienia
Date Published05