Description and visualisation of quantum circuits with XML

TitleDescription and visualisation of quantum circuits with XML
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsMiszczak J
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Volume17

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)