Constructive quantum scaling of unitary matrices

Historia zmian

Data aktualizacji: 27/03/2017 - 15:46; autor zmian: Przemysław Sadowski (psadowski@iitis.pl)