Analiza wpływu metody zamiany sekwencji słów kodowych w modulacji EFM+ na tłumienie składowej stałej w sygnale wysokiej częstotliwości

TitleAnaliza wpływu metody zamiany sekwencji słów kodowych w modulacji EFM+ na tłumienie składowej stałej w sygnale wysokiej częstotliwości
Publication TypeMiscellaneous
Year of Publication2011
AuthorsWiniarczyk R, Sochan A