Analiza D-stabilności protokołu TCP-DCR.

TitleAnaliza D-stabilności protokołu TCP-DCR.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsKlamka J, Tańcula J.
JournalStudia Informatica
Volume33
ISSN0208-7286
AbstractPraca zawiera analizę stabilności sieci na podstawie protokołu TCP-DCR, będącego modyfikacją tradycyjnego TCP. Utworzono model matematyczny sieci i opisano go równaniami. Schemat blokowy modelu sieci przekształcono do takiej postaci, aby zbadać jego D-stabilność stosując metodę przestrzeni niepewnych parametrów.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)