Publications

Found 48 results
Filters: Author is Agnieszka Anna Tomaka  [Clear All Filters]
2005
Tomaka A A, Luchowski L, Skabek K, Tarnawski M..  2005.  3D head surface scanning techniques for orthodontics.. Journal of Medical Informatics & Technologies. 9:123–130.
Tomaka A A, Liśniewska-Machorowska B..  2005.  The application of 3D surfaces scanning in the facial features analysis. Journal of Medical Informatics & Technologies. 9:233–240.
Kowalski P, Tomaka A A, Liśniewska-Machorowska B..  2005.  Landmarks Identification Using Active Appearance Model. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 17:235–249.
Tomaka A A, Kowalski P.  2005.  Using active models for finding landmarks. Journal of Medical Informatics & Technologies. 9:225–232.
2002
Tomaka A A.  2002.  Detekcja i opis deformacji struktur na podstawie sekwencji obrazów cyfrowych. Działalność Naukowa, PAN, Wybrane zagadnienia.
1999
Tomaka A A, Mrózek A.  1999.  Komputerowe metody oceny deformacji twarzo-czaszki na podstawie sekwencji teleradiogramów. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim. :109–114.
Luchowski L, Kowalski P, Tomaka A A, Philipp M, Pojda D, Skabek K.  1999.  Mobile Stereovision Strategies. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :531–536.
Stąpor K., Skabek K, Tomaka A A.  1999.  Model-based 3D-Shape Recovery by Aspect Graphs. Machine Graphics & Vision. 8
Skabek K, Tomaka A A.  1999.  Software Tool for Microscope Image Comparison (SOMIC). Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.
Tomaka A A, Mrózek A.  1999.  Trójwymiarowa komputerowa ocena deformacji twarzowej części czaszki w oparciu o analizę par wzajemnie prostopadłych teleradiogramów. Techniki Informacyjne w Medycynie. :163–169.
1998
Philipp M, Tomaka A A.  1998.  Displacement and rotation estimation by cluster matching. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.
Tomaka A A.  1998.  Wybrane aspekty implementacji analizy wzrostu twarzo-czaszki metodą tensorów. Techniki Informatyczne w Medycynie. :BP–21–31.
1997
Wrześniowski M., Philipp M, Tomaka A A.  1997.  Detekcja i estymacja parametrów ruchu z wykorzystaniem klasteryzacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.
Tomaka A A, Ihnatowicz J..  1997.  Model procesu tworzenia obrazu rentgenowskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.

Pages