Publications

Found 41 results
Filters: Author is Jerzy Klamka  [Clear All Filters]
2007
Klamka J.  2007.  Stochastic controllability of linear systems with state delays.. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. 17:5–13.
2002
Klamka J, Węgrzyn S, Bugajski S.  2002.  Foundation of quantum computing. Part 2. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:93–106.
Klamka J.  2002.  Quantum search algorithm. Studia Informatica. 23:95–104.
2001
Klamka J, Węgrzyn S, Bugajski S.  2001.  Foundations of Quantum Computing. Part 1.. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 13:97–142.
Klamka J, Węgrzyn S.  2001.  Informatyka kwantowa i jej miejsce w informatyce jako dyscyplinie naukowej. Studia Informatica. 22:11–27.
2000
Klamka J, Węgrzyn S.  2000.  Kwantowe systemy informatyki. Studia Informatica. 21:15–45.
Klamka J, Węgrzyn S.  2000.  Quantum computing. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 12:235–246.

Pages